El-sjekk

Ta el-sjekk av ditt elektriske anlegg!

Du som eier boligen er ansvarlig for det elektriske anlegget.

Det er ofte mange skjulte feil og mangler i en bolig. Kanskje har du nettopp kjøpt en bolig, og vet ikke sikkert tilstanden på installasjon. Det står sjeldent noe om den elektriske installasjonen i prospektet, og det er ikke alltid tidligere eiere har brukt en autorisert elinstallatør. Med en el-sjekk avdekker vi dette før det skjer en personskade, og forsikrer at det elektriske anlegget ikke vil utvikle farlige situasjoner som for eksempel en brann.

Vi kontrollerer hele den elektriske installasjonen, og kommer med anbefalinger i forhold til dagens nye forskrifter.

Flere forsikringsselskaper gir rabatt på etter en el-sjekk.

Årsaken til tusenvis av branner årlig

Feil ved det elektriske anlegget er årsaken til tusenvis av branner årlig i Norge. Med ny teknologi øker også strømforbruket til det norske folk, og samtidig øker brannfaren.

Elektriske feil er ofte vanskelig å oppdage, og uten fagkunnskap vil feilen kunne være en skjult branntrussel i årevis.

Det er vanlig å pusse opp boligen når man flytter inn, men ytterst få bytter ut gamle el-kabler, skrusikringer, brytere og slitte stikkontakter.

Unngå bekymringene, ta kontakt og få pris på en el-sjekk av din bolig!