Oppussing av leilighet

Elektriker til oppussing?

Eldre ledningsnett hadde en levetid på ca. 25 år. Etter denne perioden har gummien blitt sprø og ledningene kan ligge direkte mot hverandre uten den isolerende gummien. Dagens ledninger har en mye lenger levetid, det sies at levetiden på ledningsnettet er den samme som den forventede levetiden til boligen.

Pusser du opp en eldre bolig i dag vil du ha andre behov enn de som fantes tidligere. Ofte er ikke det elektriske anlegget vedlikeholdt.

For å få status på hva som må gjøres med det elektriske anlegget ditt anbefaler vi en el-sjekk.

Vanlige feil ved det elektriske anlegget er:

  • Sikringsskap er ikke bygget for dagens strømkrav
  • Mangel på jording der jording er påbudt
  • Gamle og/eller ulovlige elektriske installasjoner
  • Skadede lysbrytere og stikkontakt-deksler
  • Overdreven bruk av skjøteledninger
  • Ikke installert overspenningsvern

Dersom du skal pusse opp boligen din anbefaler vi deg å ta kontakt med oss. Få tilbud og pris på oppgradering av ditt elektriske anlegg. Vi hjelper deg også med installasjon av nytt elektrisk utstyr som lamper, støpsler, sikringsskap o.l.