Hvis strømmen går?

Hva gjør du når strømmen går?

Det første du gjør er å sjekke sikringsskapet om noen av hovedsikringene har løst ut. Er ikke dette tilfellet vil de fleste ved strømstans kikke over på nabohusene om strømmen har gått der også. Har naboen heller ikke strøm, ringer man til kraftselskapet. Forhåpentligvis får du beskjed om at strømmen er tilbake om ca 10 minutter.

Men hva gjør du hvis naboen har strøm? Og ingen sikringer har slått ut? Svaret er som regel: Inntakssikringer.

gamle skrusikringer

Inntakssikringer er vanlige på mange rekkehus og eneboliger, men ikke alle vet hvor de sitter før en ryker. Den kan sitte i et kjellerom, teknisk rom eller loftsrom. Har du en kabel fra sikringsskapet kan denne lede deg til inntakssikringsboksen. Den er ofte blå og av metall, og du trenger også en egen nøkkel som bør ligge i nærheten. Selv om du har automatsikringer der du gjør måleravlesning, sitter det nesten alltid eldre porselenssikringer her. Avhengig av størrelsen på boligen din, vil sikringene være fra 2 x 25 Amper til 3 x 63 Amper. Sikringen som har gått kan være ekstrem varm, så bruk hansker når du bytter skrusikringen.

Er feilen på eget anlegg?

Nettleieselskapene sier at så lenge inntaksikringene er i din bolig må du selv utbedre feilen. Ringer du Abmas kan vi hjelpe deg hvis strømmen går. I eldre boliger med høyere strømforbruk kan det være hensiktsmessig og heve styrken på inntaktssikringene. Dette er søknadsplikting og må utføres av en autorisert installatør. Det kan også lønne seg å rehabilitere sikringsskapet slik at du får fordelt strømmen mer jevnt på flere kurser. Er det eks.en inntakssikring som går hele tiden kan det være ujevn fordeling, men det kan også være at sikringene har skrudd seg ut i løpet av de siste årene og trenger en oppstramming. Har du knuste porselensdeler kan det være fare for strømgjennomgang, og dette er brannfarlig hvis ikke problemet fikses.

Strømmen går kun på enkelte kurser

Opplever du at kun sikringen på stuen ikke vil vippes opp, har du mest sannsynlig jordfeil på en lampe eller overbelastning på kursen. Du kan prøve å koble ut lamper, utstyr og vippe opp sikringen igjen. Abmas Elektro har lang erfaring med å rette feil i private elektriske anlegg.

Ring oss på 24 08 49 00