Rammeavtaler

Dersom du har en bedrift, eller bor i et borettslag hvor det er utstrakt bruk av elektrikertjenester, inngår Abmas Elektro rammeavtaler. I rammeavtalene står det oppført alt fra rabatterte priser til utrykningstider.

Elektriker arbeidsbil

Jo raskere det elektriske blir ordnet, jo mer fornøyde leietagere og ansatte.

Vårt ønske er at dere skal ha en leverandør dere kan stole på at stiller opp for dere, og alltid gjør en god jobb. For eiendomsbesittere og borettslag så er det betryggende å ha en samarbeidspartner som stiller opp dersom det skulle skje noe. Det er mye gammelt elektrisk anlegg i Oslo og Akershus som rett som det er trenger vedlikehold og reparasjoner når strømmen blir borte. Eller når det kommer en ny leietager på et kontorbygg som ønsker forandringer.

Noen av fordelene ved å inngå rammeavtale med elektriker:

  • Rabatterte priser
  • Elektrikervakt og utrykning
  • Løpende vedlikehold
  • Fast kontaktperson

Våre montører stiller alltid opp umiddelbart der vi har rammeavtaler.

Ønsker du mer informasjon om rammeavtaler, ring eller send e-post til administrasjonen. La oss bli din faste elektriker.