Kundebasert Internkontroll

Internkontroll elektro

Om du inngår en avtale om internkontroll i din bedrift med oss, kan vi tilby deg et komplett internkontrollsystem, ikke kun elektro, som er i henhold til «Forskrift om helse, miljø» og sikkerhetsarbeid i din virksomhet.   Ved levering er systemet à jour i henhold til lover og forskrifter.

Erfaringer viser at det er hyppige endringer i lovverket, spesielt innenfor brann og elektro. Gjennom en avtale om systemrevisjon sørger vi for at håndboken blir oppdatert og à jour i forhold til endringer i lovverket.  Gjennom en avtale om internkontroll sørger vi for at de el-anlegg som avtalen omfatter blir gjennomgått og vurdert. Dersom det er feil eller mangler blir disse anbefalt rettet. En slik avtale om retting av feil og mangler, ofte kalt «lukking av avvik», sørger for at el-anlegget er sikkert i bruk og at det oppfyller gjeldende regelverk.

brann-el-anlegg

Hvorfor vente til en personskade eller driftstans skjer?

Abmas Elektro har en egne internkontrollører som bruker sin tid til å ta vare på din bedrifts elektriske installasjon.

Be om et tilbud på en årlig internkontroll av det elektriske anlegget.

Vi utfører internkontroller i Oslo og Akershus.