Termografering

Våre erfarne og Nemko sertifiserte teknikere inspiserer elektriske anlegg og utstyr i henhold til industristandarder og forskrifter. Vi bruker moderne kameraer og teknikker for å sikre nøyaktige og pålitelige resultater. Våre teknikere termograferer fordelinger, brytere, kabler, motorer og andre komponenter for å avdekke tegn på slitasje, feiltilkobling eller andre mulige risikoer.

Etter termograferingsprosessen utarbeides det en grundig rapport som

identifiserer eventuelle avvik og gir anbefalinger for videre handling. Vår ekspertise og rådgivning vil hjelpe deg med å ta nødvendige tiltak for å forhindre potensielle brann- eller driftsavbrudd.

Ved å benytte våre tjenester på termografering av elektriske anlegg, kan du være trygg på at du tar viktige skritt for å opprettholde sikkerheten og påliteligheten til dine elektriske anlegg. Vår tjeneste er egnet for bedrifter i ulike sektorer, inkludert industri, bygg og anlegg, helsevesen og offentlig infrastruktur, samt husholdninger