Miljø/bærekraft

Miljøfyrtårn

Som et godkjent miljøfyrtårn har vi tatt en aktiv rolle i å bidra til en bærekraftig fremtid. Vi gjennomfører grundige tiltak for å redusere vårt energiforbruk og klimagassutslipp, samt iverksetter grønnere og mer miljøvennlige løsninger på arbeidsplassen. Vår sertifisering som Miljøfyrtårn er en bekreftelse på at vi tar miljøansvar på alvor. Dette innebærer blant annet å ha et bevisst forhold til avfallshåndtering, transport, resirkulering og reduksjon av forbruk.

Se miljørapport 2023

klimaregnskap 2022.pdf

Transport

Våre firmabiler består av moderne og miljøvennlige kjøretøy for å minimere utslipp og redusere vårt fotavtrykk på miljøet. Vi legger stor vekt på å bruke fornybare energikilder for å drive våre kjøretøy. Dette er et viktig steg mot en mer bærekraftig transport løsning for våre tjenester. Vi ønsker å bidra til en mer miljøvennlig fremtid ved å tilby våre kunder et grønnere alternativ uten å kompromisse på kvalitet eller pålitelighet.

Arbeidsmiljø

Rettferdighet, respekt, stolthet, troverdighet og trivsel, er Abmas Elektro sine kjerneverdier der den ansatte er i fokus. Vi tilrettelegger for personlig utvikling ogkompetanseheving, i tett samarbeid med de ansattes interesser og selskapets behov.