FDV

Forvaltning Drift og Vedlikehold

Abmas Elektro har høy fokus på FDV dokumentasjon og starter alltid dokumentasjonprosessen samtidig med at arbeidet starter.

Rask hjelp fra elektriker i Oslo

Abmas Elektro har høy fokus på FDV dokumentasjon og starter alltid dokumentasjonprosessen samtidig med at arbeidet starter.

Abmas Elektro legger vekt på FDV dokumentasjon og bruker gode systemer som kan gi dere som kunder både papir og elektroniske versjoner (CD eller Internett). Dokumentasjonen skal gi deg som kunde, en sikkerhet for at det elektriske anlegget som er levert tilfredstiller de lover og regler som myndighetene setter til en slik installasjon. I tillegg til dette gir dokumentasjonen en oversikt over kostnader som skal kunne danne grunnlag for budsjetter og utleiepriser etc.

FDV dokumentasjonen omfatter:
  • Alt materiell
  • Hvor det er installert
  • Hvordan det er installert
  • Plan for vedlikehold

Det skal komme frem hvilken type el-materiell og løsning som er valgt. Dokumentet skal beskrive håndteringen av El-anlegget, de forskjellige elektriske systemer, veiledning av produkter og systemer og renhold. Du får plan for når og på hvilken måte vedlikeholdet skal utføres.