Åpenhetsloven

Abmas Elektro skal i henhold til lov gjennomføres aktsomhetsvurderinger, og redegjøre dette i en rapport som skal publiseres hvert år.

Abmas Elektro jobber kontinuerlig med å kartlegge sin egen leverandørkjede og samarbeidspartnere. Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med prinsippene til OECD vurderes. Vi forsøker å identifisere, unngå/forebygge, redusere og redegjøre for negative effekter på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold tilknyttet vår drift.

Åpenhetsloven gir alle rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dersom denne informasjonen ønskes, kan selskapet kontaktes på epost

[email protected]